สายการบิน City Airways ประกาศรับสมัคร Cabin Crew/ Senior Cabin Crew/ Purser

สายการบิน City Airways ประกาศรับสมัคร Cabin Crew/ Senior Cabin Crew/ Purser หลายอัตราดังนี้

Qualifications: Cabin Crew
• Female
• Age not over 28 years old
• Thai nationality
• Single
• Minimum height 160 cm (weight must be in proportion to height)
• Pleasant personality, good appearance and willing to work with public
• Toeic score 600

• Chinese(Mandarin) language will be more advantage
• University graduate with Bachelor’s degree
• Excellent communication skill – both Thai and EnglishQualifications: Purser/Senior Cabin Crew
• Female
• Age not over 35 years old
• Thai nationality
• At least 2 years of experience in field of works
• Minimum height 160 cm (weight must be in proportion to height)
• Pleasant personality , good appearance and willing to work with public
• Toeic score 650
• Chinese (Mandarin) language will be more advantage
• University graduate with Bachelor’s degree
• Excellent communication skill – both Thai and English

Please send your resume, a recent 2-inch photo, a full length photo and a copy of the following documents.
1.Identification card
2.House registration certificate
3.Transcript
4.TOEIC score results of 650 up (within 1 year)
Interested candidates are invited to send your full resume to the e-mail address below:
cabincrew@cityairways.net

City Airways
HR Head office Tel.02-6453288-10 (from M-F 09:00 – 17:00)
Airport office Tel.02-5354130

Comments